English
TÜRKÇE / Haberler /
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
10.07.2018 10:37:51

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 9 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan düzenleme ile mevcut yönetmelik üzerinde değişiklik yapıldı. Beş maddenin değiştiği yönetmeliğe iki geçici madde daha eklendi.

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükme,”

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan proje veya kat’i proje onayının alınması.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anonim şirket olarak kurulmuş olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkarmaması,”

“1) Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkaramayacağına ilişkin hüküm,”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Önlisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Lisansa konu proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanmamak,”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“ Kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkullere ilişkin yükümlülük

GEÇİCİ MADDE 25 (1) Önlisans veya lisans sahibi tüzel kişilerden, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde durumlarını söz konusu hükümlere uygun hale getirmeleri için ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemleri başlatmaları zorunludur.

(2) Birinci fıkra kapsamında tanınan süre, önlisans süresi ile bu Yönetmeliğin Geçici 15 inci maddesi kapsamında belirlenen süreleri etkilemez.”

“Ön proje onayı

GEÇİCİ MADDE 26 (1) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının c) bendi çerçevesinde 31/12/2018 tarihine kadar proje ya da kat’i proje onayı yerine ön proje onayı da sunulabilir.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin eki “Ek-1” ve “Ek-2” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kaynak

BİLGİ BANKASI

EPDK 2018 Elektrik Piyasası Raporları

EPDK, 2018 yılı Mayıs ayı elektrik piyasası sektör raporunu yayınladı....

EPDK- 2017 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu

EPDK tarafından yayınlanan 2017 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu........

Uluslararası Kömür Zirvesi 2018 Yavuz Aydın Sunumu

10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2. Uluslararası Kömür Zirvesi'nde Y.K. Başkanımız Yavuz Aydın 'Bölgesel Isıtmada Akıllı Çözüm- Kömürle Kojenerasyo...

TEİAŞ Elektrik Üretim İstatikleri 2018

TEİAŞ' ın açıkladığı, 2018 yılı aylık elektrik üretim istatiklerini inceleyebilirsiniz. ...

EVF 2018’ de TÜRKOTED Özel Oturumu Gerçekleşti

29- 30 Mart 2018 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen 9. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın ikinci günü TÜRKOTED Özel Ot...
E-Mail listemize abone olun.
Lazer Epilasyon Dövme Sildirme Ankara