English
TÜRKÇE / Haberler /
EPDK Enerji Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu
07.06.2017 13:14:32

Enerji Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu EPDK Tarafından Yayınlandı.

2016 yılında elektrik üretim miktarı, 2015 yılına göre %4,12 artarak 272,56 TWh olmuştur.

Elektrik enerjisi üretiminde 2015 yılında doğal gaz yakıtlı santrallerin payı %37,81 iken 2016 yılında %32,16’ya, hidroelektrik santrallerin payı %25,76 iken %24,69’a düşmüştür. Diğer taraftan yerli kömür (linyit, taş kömürü ve asfaltit) santrallerinin payı 2015 yılında %13,23 iken %16,40’a, ithal kömür santrallerinin payı %15,22 iken %17,52’ye, rüzgar santrallerinin payı %4,45 iken %5,69’a, jeotermal santrallerinin payı da %1,30 iken %1,77’ye yükselmiştir.

Yayınlanan rapora göre, 2016 yılında kurulu güç geçen yıla oranla %6,27 artarak 77.737 MW olmuştur.

Kurulu güç içerisinde doğal gaz santrallerinin payı %32,77, barajlı-hidroelektrik santrallerin payı %25,16, akarsu-hidroelektrik santrallerinin payı %9,16, linyit santrallerin payı % 11,92, rüzgar santrallerinin payı %7,39 olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu güç içerisindeki payı %43,41 olmuştur. Toplam termik kurulu gücün oranı ise %56,59 olarak gerçekleşmiştir.

EÜAŞ Santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 2015 yılında %27,78 iken, 2016 yılında %25,86’ya, mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren santrallerin payı 2015 yılında %12,29 iken 2016 yılında %11,86’ya düşmüştür. Serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren serbest üretim şirketlerinin toplam kurulu güç içerisindeki payı ise 2015 yılında %59 iken 2016 yılında %62,28’e yükselmiştir.

2016 yılında YEKDEM katılımcılarının üretimleri ise, 2015 yılına kıyasla %250 artarak 44,69 TWh olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın %57,10’u hidroelektrikten, %31,69’u rüzgardan, geri kalan kısmı da jeotermal ve biyokütleden elde edilmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

BİLGİ BANKASI

Türkiye Kojenerasyon Raporu 2014

2014 kojenerasyon raporu...
E-Mail listemize abone olun.