English
TÜRKÇE / Haberler /
EPDK Enerji Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu
07.06.2017 13:14:32

Enerji Piyasası 2016 Yılı Piyasa Gelişim Raporu EPDK Tarafından Yayınlandı.

2016 yılında elektrik üretim miktarı, 2015 yılına göre %4,12 artarak 272,56 TWh olmuştur.

Elektrik enerjisi üretiminde 2015 yılında doğal gaz yakıtlı santrallerin payı %37,81 iken 2016 yılında %32,16’ya, hidroelektrik santrallerin payı %25,76 iken %24,69’a düşmüştür. Diğer taraftan yerli kömür (linyit, taş kömürü ve asfaltit) santrallerinin payı 2015 yılında %13,23 iken %16,40’a, ithal kömür santrallerinin payı %15,22 iken %17,52’ye, rüzgar santrallerinin payı %4,45 iken %5,69’a, jeotermal santrallerinin payı da %1,30 iken %1,77’ye yükselmiştir.

Yayınlanan rapora göre, 2016 yılında kurulu güç geçen yıla oranla %6,27 artarak 77.737 MW olmuştur.

Kurulu güç içerisinde doğal gaz santrallerinin payı %32,77, barajlı-hidroelektrik santrallerin payı %25,16, akarsu-hidroelektrik santrallerinin payı %9,16, linyit santrallerin payı % 11,92, rüzgar santrallerinin payı %7,39 olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (hidrolik dahil) toplam kurulu güç içerisindeki payı %43,41 olmuştur. Toplam termik kurulu gücün oranı ise %56,59 olarak gerçekleşmiştir.

EÜAŞ Santrallerinin toplam kurulu güçteki payı 2015 yılında %27,78 iken, 2016 yılında %25,86’ya, mevcut sözleşmeler kapsamında faaliyet gösteren santrallerin payı 2015 yılında %12,29 iken 2016 yılında %11,86’ya düşmüştür. Serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren serbest üretim şirketlerinin toplam kurulu güç içerisindeki payı ise 2015 yılında %59 iken 2016 yılında %62,28’e yükselmiştir.

2016 yılında YEKDEM katılımcılarının üretimleri ise, 2015 yılına kıyasla %250 artarak 44,69 TWh olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın %57,10’u hidroelektrikten, %31,69’u rüzgardan, geri kalan kısmı da jeotermal ve biyokütleden elde edilmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

BİLGİ BANKASI

TEİAŞ, Aylık Elektrik Üretim İstatiklerini Açıkladı

TEİAŞ, aylık elektrik üretim istatiklerini açıkladı. Kamuoyunun bilgisine sunulan istatistiklerde; "Türkiye Brüt Elektrik Üretiminin Birincil Enerji K...

TÜRKOTED Kojenerasyon Çalıştayı Sunumları 13.09.2017

Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği’nin (TÜRKOTED) organize ettiği, ‘Yenilenebilir Yakıtlarla Kojenerasyon ve Hibrit Uygulamala...

TÜRKOTED ICCI 2017 Sunumları

TÜRKOTED Yönetim Kurulu Üyelerinin, ICCI 2017'de gerçekleştirdiği sunumları ilgili yerlere tıklayarak inceleyebilirsiniz....

Türkiye Elektrik Kurulu Güç Gelişimi

Türkiye Elektrik Kurulu Güç Gelişimi Grafikleri...

8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı TÜRKOTED Özel Oturumu 2017

11-12 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleşen 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı' nda "Enerji Üretiminde Verimlilik için Akıllı Bölgesel Isıtma" konulu T...
E-Mail listemize abone olun.