English
KOJENERASYON / Örnek Tesisler /
Kojenerasyon Kullanan Örnek Tesisler
02.06.2017 14:46:45

 

İZAYDAŞ

İZAYDAŞ sahasında kurulan ve işletmeye alınan Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi Tesisine günlük organik atık beslenerek elektrik ve ısı enerjisinin yanında sıvı ve katı fermente ürün elde edilmektedir. Enerji ve gübre çıktılarının yanında metan, karbondioksit ve hidrojen sülfür gibi kirletici gazların atmosfere verilmesi engellenerek hava kirliliği ve sera etkisinin önlenmesinde katkı sağlanmaktadır. Üretilen biyogaz, elektrik enerjisine çevrilerek tesis içi ihtiyacın giderilmesi yanında ana şebekeye verilmektedir. Tesis, istihdam sağlaması, bitkisel ve hayvansal atıkların çevre kirliliğine sebep olmadan geri kazanılması ve bu yönde kamuoyunda bir bilinç oluşmasında hususlarında katkı sağlamıştır.

Tesiste 155 m3/h biyogaz, 350 kWh elektrik ve 350 kWh’ lik bir ısı eldesi yanında katı ve sıvı fermente ürün çıktısı olmaktadır. Fermente ürünler kokusuz olup herhangi bir patojen ve çim tohumu içermediğinden tarımda güvenle kullanılabilmektedir. Elde edilecek elektrik enerjisi ile tesisin enerji ihtiyacının karşılanması, geri kalan kısmının merkezi şebekeye verilmesi, kojenerasyon ünitesinde açığa çıkacak ısı enerjisi de reaktörlerin ısıtılmasında kullanılmaktadır.

 

 

SÜTAŞ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ

Sütaş 1975 yılında Bursa’nın Karacabey ilçesinin Ulubat Köyünde kuruldu. Bugün Karacabey tesislerinde 1.200 ton ve Aksaray tesislerinde 1.400 ton olmak üzere günlük toplam 2.600 ton süt işleme kapasitesine sahiptir. Aksaray ve Karacabey tesislerindeki  hayvan gübreleri ve fabrika atıklarından enerji elde edip tesislerde tüketilen enerjinin bir kısmını bu şekilde karşılamaktadır. Aksaray’da 6.4MW, Karacabey ‘de 6.4 ve İzmir-Tire tesislerinde de 4.2 MW elektrik gücünde kurulu tesisleri bulunmaktadır.

 

AFYON ENERJİ

Afyon Biyogaz Enerji Santrali’nde yılda 150.000 ton organik kaynaklı bitkisel ve hayvansal atıkların; anaerobik fermentasyon teknolojisi ile havasız ortamda çürütülmesi sonucu elde edilen biyogaz ile;

32.000.000 kwh/yıl elektrik enerjisi;

33.500.000 kwh/yıl ısı enerjisi üretilmektedir.

Fermentasyonu tamamlanmış olan hammaddenin hijyenizasyon sürecinden de geçirilmesi ile birlikte toprağa zarar veren zararlı gaz ve diğer bileşenlerinden arındırılmış, kokusuz, yüksek organik madde içerikli katı organik gübre üretilmektedir.

Çevre için büyük sorun haline gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı atıkların bertaraf edilmesinin yanında bu sorunu yenilenebilir enerjiye ve organik madde miktarı yüksek organik gübre üretimine dönüştüren yüksek teknolojiye sahip entegre tesis yılda 177.000 ton karbon salınımın engellemektedir.

 

BİLGİ BANKASI

Türkiye Kojenerasyon Raporu 2014

2014 kojenerasyon raporu...
E-Mail listemize abone olun.